Dane spółki

BZK Group Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 97a

01-303 Warszawa

 

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem:

  •     KRS: 0000615631,
  •     NIP: 5223062041,
  •     REGON: 36438990.